Tømrermester

Takstmann 

Knut Foldvik

Hva kan jeg levere?

Med 34 års erfaring som tømrer, og 11 år som skadetakstmann, har jeg opparbeidet meg bred kunnskap om håndverk og byggeskikk, skader og problemløsning.

I mitt lille snekkerverksted bedrives tradisjonshåndverk; tredreiing, profilhøvling og reparasjoner av ulik art. Jeg kan lage kopier av profiler som ikke lenger finnes i byggvarehandelen. Har du et gammelt hus med tilsvarende gamle lister, og mangler en bit eller noen meter? Råteskader i kledning? Vinduer eller dører som må restaureres? Bord og stoler med knekt bein? Jeg kan kanskje hjelpe! Jeg kan også påta meg innrednings/snekkeroppdrag.

Har du en skade på ditt bygg, fukt eller andre problemer; jeg leter og finner som regel årsak,  gir råd og kan komme med utbedringsforslag.

Jeg har kompetanse innen tilstandsanalyse, skadeutbedring og restaurering av eldre bygningsmasse, fredete og verneverdige byggverk.

Jeg jobber til daglig med skadetaksering, tilstandsanalyse og byggrådgivning. Termografering og fuktmåling.

Årsakssøk i forbindelse med  byggskader og byggfeil.
Medlem i Byggmestrenes Takseringsforbund.
Lurer du på noe, ta gjerne kontakt.

Ta kontakt!